REFERENCIE

Fakultná nemocnica Trenčín

Revitalizácia stravovacej prevádzky od projektovej dokumentácie, cez zaistenie financovania,
riadenie investícií do stavebnej a technologickej časti až po prevádzkovanie nemocničného stravovania.

Prezrite si priestory stravovacej prevádzky pred a po rekonštrukcii. Kliknutím na obrázok prehráte video.

Sociálne služby mesta Trenčín

Dodávka jedál pre Sociálne služby mesta Trenčín.