Náš servis zahŕňa štúdie uskutočniteľnosti, zaistenie financovania jednotlivých projektov,
riadenie investícií do stavebnej a technologickej časti a prevádzkovanie nemocničného stravovania.

Pôsobíme tiež ako externý poradenský tím a poskytujeme prevádzkové a obchodné poradenstvo v oblasti spoločného stravovania pre podniky, business centrá, školy a nemocnice.