NAŠE SLUŽBY

obr_bok_sluzbyKOMPLEXNÝ SERVIS V OBLASTI REVITALIZÁCIÍ STRAVOVACÍCH PREVÁDZOK

  • Štúdia uskutočniteľnosti/feasibility studies
  • Zaistenie financovania jednotlivých projektov
  • Projekty stavebných a technologických rekonštrukcií
  • Riadenie investícií
  • Poskytovanie komplexných služieb spoločného stravovania

PORADENSTVO

  • Poradenstvo v oblasti start-upov
  • Poradenstvo v oblasti spoločného stravovania
  • Poradenské služby v oblasti obchodu a súvisiacej legislatívy
  • Poradenstvo v oblasti prevádzkovania zariadení spoločného stravovania – nákup, procesy, hygiena, distribúcia, spotreba energií atď.