GDPR

Dokumenty spoločnosti Hospital Catering Solutions s. r. o. k ochrane osobných údajov:

Informácie o spracovanie osobných údajov prevádzkovateľom:

Údaje k záznamu o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa:

Žiadosti a formuláre:

Udeľujem Hospital Catering Solutions s. r. o. súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, osobné číslo, číslo karty, e-mail (príp. telefonický kontakt) v informačnom systéme POINT. Účelom je uskutočňovania činností spojených s evidenciou a riadením objednávok stravy klientov a realizáciu ankiet týkajúcich sa nami poskytovanej stravy a môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi prevádzkovateľa. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie v tomto odkaze Súhlas so spracovaním osobných údajov

Poverenie zodpovednej osoby:

Týmto zriaďujeme v súlade s čl. 37 GDPR funkciu zodpovednej osoby. Poverujeme do funkcie zodpovednej osoby, s účinnosťou od 25.5.2018, subjekt:

Obchodné meno: LAWS, s.r.o.
Sídlo: Rajská 7, 811 08 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 36 729 078
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 44238/B
E-mail: gdpr@hospitalcatering.sk